15.05.2014

«Разом за живу річку Тису»

разом-за-живу-річку Тису-2014  Наш санаторій притягує все більше цікавих людей, а вагомі  події відбуваються майже кожен день. Кілька років тому санаторій «Теплиця» став учасником природоохоронної програми «Разом за живу р. Тису». Посол доброї волі Hidvegi-Ustof Pal з Угорщини, здійснив вже другий крок по захисту навколишнього середовища, а саме: для річки Тиси. Це могутня артерія Закарпаття і є найбільшою річкою області. На жаль, р. Тиса потребує захисту і допомоги. Очолював  марафон посол доброї волі Упав Гидвеги-Эштеш з Угорщини. Саме він став ініціатором природозахисної  програми «Разом за живу річку Тису», зробивши в 2007 році перший крок – сплав на байдарці по р. Тиса. Другим кроком став марафон, який почався від джерела Чорна Тиса (Рахівський район, Україна). Запланований маршрут має довжину 852км і пролягає через територію «притисянских» країн: України, Угорщини та Сербії, аж до місця впаданія р. Тиса в р. Дунай (р. Тител, Сербія). В Закарпатті пан Ліг Гидвеги-Эштеш відвідав кілька міст, у тому числі іВиноградів

Санаторій «Теплиця» не залишився осторонь і радо зустрів учасників марафону. Для відпочиваючих зустріч з послом доброї волі стала справжньою подією, адже не так часто в повсякденному житті приймаєш участь в природозахисних  програмах і зустрічаєш видатних людей. Теплий прийом тривав близько  години. Гостей зустрічали з хлібом-сіллю  під прапором «Теплиці» і виконання закарпатських пісень. Зустріч завершилася марафонським забігом по території санаторію. В цілому  тривалість марафону – 29 днів1050 км., по території України, Словаччини, Угорщини та Сербії. 

На сьогоднішній день досягнення Підлоги не менш важливі! Він є організатором різних експедицій і походів, як піших,  так і велопробігів. Він завжди в боротьбі за живу природу і чистоту навколишнього середовища. Стать своїм прикладом виховує і прищеплює любов до природи у підростаючого покоління.

 

разом-за-живу-річку Тису-2014 разом-за-живу-річку Тису-2014 разом-за-живу-річку Тису-2014

15.05.2014

«Вместе за живую реку Тису»

вместе-за-живую-реку-Тису-2014  Наш санаторий притягивает все больше интересных людей, а весомые  события происходят почти каждый день. Несколько лет назад санаторий «Теплица» стал участником природозащитной программы «Вместе за живую р.Тису». Посол доброй воли Hidvegi-Ustof Pal из Венгрии, совершил уже второй шаг по защите окружающей среды, а именно: для реки Тисы. Это могучая артерия Закарпатья и является наибольшей рекой области. К сожалению, р.Тиса нуждается в защите и помощи. Возглавлял  марафон посол доброй воли Пал Гидвеги-Эштеш из Венгрии. Именно он стал инициатором природозащитной  программы «Вместе за живую реку Тису», предприняв в 2007 году первый шаг – сплав на байдарке по р.Тиса. Вторым его шагом стал марафон, который начался от источника Черная Тиса (Раховский район, Украина). Запланированный маршрут имеет длину 852км и пролегает через территорию «притисянских» стран: Украины, Венгрии и Сербии, вплоть до места впадания р.Тиса в р.Дунай (г.Тител, Сербия). В Закарпатье господин Пал Гидвеги-Эштеш посетил несколько городов, в том числе иВиноградов.

Санаторий «Теплица» не остался в стороне и радушно встретил участников марафона. Для отдыхающих встреча с послом доброй воли стала настоящим событием, ведь не так часто в повседневной жизни принимаешь участие в природозащитных  программах и встречаешь выдающихся людей. Теплый прием длился около  часа. Гостей встречали с хлебом-солью  под флагом «Теплицы» и исполнение закарпатских песен. Встреча завершилась марафонским забегом по територии санатория. В целом  длительность марафона – 29 дней1050 км., по территории Украины, Словакии, Венгрии и Сербии. 

На сегодняшний день достижения Пола не менее важны! Он является организатором различных экспедиций и походов, как пеших,  так и велопробегов. Он всегда в борьбе за живую природу и чистоту окружающей среды. Пол своим примером воспитывает и прививает  любовь к  природе у подрастающего поколения.

 

вместе-за-живую-реку-Тису-2014 вместе-за-живую-реку-Тису-2014 вместе-за-живую-реку-Тису-2014