21.05.2015

                                                         Вино – еліксир молодості

Пий вино! В ньому джерело безсмертя і світла,

У ньому — квіт весни і минулі літа.

Будь мить щасливий серед квітів і друзів,

Бо життя уклалася в мить це

Омар Хайям «Рубайят»

 В санаторії «Теплиця» однією з найбільш ефективних і популярних процедур стала – винотерапія!

 Результат говорить сам за себе: «Лікуємо душу і тіло відновлюємо!». Команда аніматорів «Теплиці» чудово поєднує цілющі властивості чудодійного напою і теплу дружню атмосферу під час процедури. 

 

До уваги відпочиваючих надається:

– повний інформаційний блок – «Все про вино!»,

– розважальна програма,

– виконання самих популярних народних пісень за заявкою і під самий народний інструмент – баян,

– запалення ватри,

І найголовніше – дегустація кращих сортів домашнього вина, що в малих дозах діє як ліки – доведено медициною! 

 

                                             ЛЕГЕНДИ ПРО ВИНО

Фракійська легенда. (Фракія – стародавня країна, була розташована на межі нинішньої Греції і Болгарії). Фракійська легенда походження вина свідчить: В одному з фракійських селищ жив старий нудний, нікому непотрібний бездомний козел. Восени з ним відбувалися дивовижні зміни: козел починав весело підстрибувати і грайливо чіплятися до перехожих. У такому стані козел бачили деякий час, після чого козел знову ставав похмурим. Селян зацікавили такі зміни в настрої козла, тому вони почали стежити за твариною. Незабаром з’ясувалося, що настрій козла змінювалося на краще після того, як він, блукаючи по спустілому виноградником, поїдав залишилися від збору врожаю роздавлені виноградні грона. Як правило, це були ті грона, в яких виноградний сік вже збродив і став подібний вина. Ось від нього і п’янів козел, і його настрій поліпшувався. Люди спробували перебродив сік і вперше відчули на собі дію алкоголю. Козел був визнаний першовідкривачем вина, а люди навчилися робити вино.

 

Персидська легенда. Одного разу перський цар Джамшид, відпочиваючи в тіні свого шатра, спостерігав за навчанням своїх лучників. Від відпочинку царя відволік шум сутички змії і великий птиці, яка проходила неподалік. Птах вже задихалася в пащі величезної змії і була близька до своєї загибелі. Цар наказав своїм лучникам вбити змію. Птах вивільнилася з пащі мертвої змії, підлетіла до ніг царя і на знак подяки, впустила перед ним із дзьоба кілька зерняток, які незабаром проросли. Із зерняток зросли виноградні лози, що дали безліч плодів. Цар Джамшид дуже полюбив сік цих плодів, але сталося, що одного разу царя принесли трохи скислий сік. Джамшид розсердився і наказав винести його подалі. Слуги сік сховали і незабаром вже забули про нього. Минуло кілька місяців. Улюблениця царя – прекрасна рабиня стала страждати нестерпними головними болями і забажала померти. Вона виявила захований посудину з кислим соком і випила все до дна, думаючи, що це отрута і що вона їм отруїться і прийме смерть. Але не рабиня померла, а впала без почуттів і проспала кілька днів. Коли вона прокинулася, то стала бадьорою і здоровою. Всі дізналися про чудесне зцілення. Тоді цар визнав кислий сік винограду і проголосив його “царським ліками”.

 

Давньогрецька легенда. Одного разу, під час полювання, язичницький бог Діоніс побачив дуже красивого сатира, майстерно грав на пастушої сопілки. Сатира звали Ампелос. Ампелос дуже сподобався Діонісу і став його відданим другом і супутником. Але одного разу Ампелос впав зі скелі і розбився. Діоніс дуже переживав, тому став благати батька Зевса повернути його одному життя. Зевс зглянувся і перетворив загиблого сатира у виноградну лозу, яка стала приносити плоди, смак яких був подібний до смаку нектару. У плодах був укладений сік землі, що народився від сонячного світла, вологи та вогню. З тієї пори Діоніс став мандрувати по світу і вчити людей вирощувати виноградну лозу, з плодів якої можна було робити божественний напій – вино. Від імені сатира Ампелоса і з’явилося грецька назва винограду – ampelos, яке дало свою назву науці про сорти винограду – ампелографії. Галузь же медичної науки, що вивчає виноградолікування, отримала назву ампелотерапія.

                                              Оздоровлюйтеся разом з нами! 

 

21.05.2015

                                                         Вино – эликсир молодости

Пей вино! В нем источник бессмертья и света,

В нем — цветенье весны и минувшие лета.

Будь мгновенье счастлив средь цветов и друзей,

Ибо жизнь заключилась в мгновение это

Омар Хайям «Рубайят»

 В   санатории «Теплиця» одной из самых эффективных и популярных процедур  стала  – винотерапия!

 Результат говорит сам за себя: «Лечим душу и тело восстанавливаем!». Команда  аниматоров «Теплицы» здорово объединяет  целебные свойства чудодейственного напитка и  теплую дружескую атмосферу во время процедуры. 

 

К вниманию отдыхающих предоставляется:

– полный информационный блок – «Всё о вине!»,

– развлекательная программа,

– исполнение самых популярных народных песен по заявке и под самый народный инструмент – баян,

– зажигание  ватры,

И самое главное  – дегустация лучших сортов домашнего вина, что в малых дозах  действует как лекарство – доказано медициной! 

 

                                             ЛЕГЕНДЫ О ВИНЕ

Фракийская легенда. (Фракия – древняя страна, была расположена на границе нынешней Греции и Болгарии). Фракийская легенда происхождения вина гласит: В одном из фракийских селений жил старый унылый, никому ненужный бездомный козел. Осенью с ним происходили удивительные перемены: козел начинал весело подпрыгивать и игриво цепляться к прохожим. В таком состоянии козла видели некоторое время, после чего козел снова становился унылым. Крестьян заинтересовали такие перемены в настроении козла, поэтому они стали следить за животным. Вскоре выяснилось, что настроение козла изменялось к лучшему после того, как он, бродя по опустевшему винограднику, поедал оставшиеся от сбора урожая раздавленные виноградные гроздья. Как правило, это были те гроздья, в которых виноградный сок уже сбродил и преобразовывался в подобие вина. Вот от него-то и пьянел козел, и его настроение улучшалось. Люди попробовали перебродивший сок и впервые ощутили на себе действие алкоголя. Козел был признан первооткрывателем вина, а люди научились делать вино.

 

Персидская легенда. Однажды персидский царь Джамшид, отдыхая в тени своего шатра, наблюдал за обучением своих лучников. От отдыха царя отвлек шум схватки змеи и большой птицы, которая пpоходила неподалеку. Птица уже задыхалась в пасти огромной змеи и была близка к своей гибели. Царь приказал своим лучникам убить змею. Птица высвободилась из пасти мертвой змеи, подлетела к ногам царя и, в знак благодарности, выронила перед ним из клюва несколько зернышек, которые вскоре проросли. Из зернышек выросли виноградные лозы, давшие множество плодов. Царь Джамшид очень полюбил сок этих плодов, но случилось, что однажды царю принесли чуть скисший сок. Джамшид рассердился и приказал унести его подальше. Слуги сок спрятали и вскоpе уже забыли о нем. Прошло несколько месяцев. Любимица царя – прекрасная рабыня стала страдать нестерпимыми головными болями и возжелала умереть. Она обнаружила спрятанный сосуд с прокисшим соком и выпила все до дна, думая, что это яд и что она им отравится и примет смерть. Но рабыня не умерла, а упала без чувств и проспала несколько дней. Когда же она проснулась, то стала бодрой и здоровой. Все узнали о чудесном исцелении. Тогда царь пpизнал прокисший сок винограда и провозгласил его “царским лекарством”.

 

Древнегреческая легенда. Однажды, во время охоты, языческий бог Дионис увидел очень красивого сатира, искусно игравшего на пастушьей свирели. Сатира звали Ампелос. Ампелос очень понравился Дионису и стал его преданным другом и спутником. Но однажды Ампелос упал со скалы и разбился. Дионис очень переживал, поэтому стал умолять отца Зевса вернуть его другу жизнь. Зевс сжалился и превратил погибшего сатира в виноградную лозу, которая стала приносить плоды, вкус которых был подобен вкусу нектара. В плодах был заключен сок земли, родившийся от солнечного света, влаги и огня. С той поры Дионис стал странствовать по свету и учить людей выращивать виноградную лозу, из плодов которой можно было делать божественный напиток – вино. От имени сатира Ампелоса и появилось греческое название винограда – ampelos, которое дало свое название науке о сортах винограда – ампелографии. Отрасль же медицинской науки, изучающей виноградолечение, получила называние ампелотерапия.

                                              Оздоравливайтесь вместе с нами!